EN NYCKEL TILL KUNSKAP

Written by Elisabeth Engvall Younsi
Category: Blog Created: Monday, 12 June 2017 07:23

Ofta undrar jag över hur undervisning och kunskapsinhämtning kan bli mer motivationshöjande.
Ibland tror jag mig ha hittat en nyckel.


Förra veckan hade jag sju elever som arbetade sex timmar i sträck för att få till en film till avslutningen. Fyra av de timmarna var jag med. Det är det mest kreativa och roliga grupparbete jag har deltagit i under hela året. Eleverna ville uppnå ett bra resultat, hade lösningar på det mesta och var helt outtröttliga i jakten på den perfekta scenen.
Detta skulle inte betygsättas och både de och jag gjorde detta helt frivilligt.
Vad gjorde då att vi jobbade så frenetiskt? Var det för att resultatet var verklighetsförankrat och hade en riktig publik, nämligen alla ettor och tvåor på min gymnasieskola? Var det för att det var ett prestigelöst arbete där allas idéer togs till vara? Var det för att vi lattjade med green screen-teknik, skickade upp ballonger i luften och var grymt kreativa? Eller var det för att vi gjorde det tillsammans?
Jag tror att hemligheten ligger i att jag svarar ja på alla de ovanstående frågorna, men allra mest tror jag att det var för att vi gjorde det tillsammans. Läraren och eleverna jobbade sida vid sida.
Jag inbillar mig att den lärare som klarar av att gå ned på verkstadsgolvet och verkligen arbeta tillsammans med sina elever är den lärare som kommer att uppnå bäst resultat.
När det gäller modern teknik finns det många elever som kan mycket. Våga ta tillvara på deras kunskaper, lär av dem och skapa tillsammans.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation