HUR FLIPPAR MAN NÄR ELEVERNA SAKNAR DATORER?

Written by Jan Hylén
Category: Blog Created: Wednesday, 30 November 2016 11:40

En vanlig typ av kritik mot flippat lärande är att det är ett ojämlikt arbetssätt.

Det förutsätter att alla elever har datorer och internetuppkoppling hemma, och det har inte alla. Därmed riskerar man att cementera ojämlika strukturer genom att flippa. Så låter argumentet.

Men som Dr. Lodge McCammon visar i denna korta video kan man använda den flippade modellen även i klassrummet. Man kan helt enkelt inleda lektionen med en video och fortfarande frigöra mycket tid för mer aktiva arbetssätt för eleverna.

.be">Titta här och inspireras!

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.

People in this conversation